You are here

VIRPUĻSTRĀVA – MĒRINSTRUMENTS

INDUKTĪVA – ātruma vadības vai samazināšanas metode, izmantojot elektriskas indukcijas slodzes bremzi.

MEHĀNISKA – ātruma vadības vai samazināšanas metode, izmantojot berzi.

REKUPERATĪVA – vadības metode: motora ģenerētā elektroenerģija tiek padota atpakaļ barošanas sistēmā.

VADĪBAS IERĪCE – ierīce vai ierīču grupa, kas iepriekš noteiktā veidā vada enerģijas padevi motoram, kuram ierīce/ierīces pievienotas.

VADĪBAS IERĪCE, MANUĀLI – vadības ierīce, kuras galvenās funkcijas nodrošina manuāli vadāmas ierīces.

VADĪBAS PANELIS – elektrisko sastāvdaļu (magnētisku vai statisku) mezgls, kas vada barošanas plūsmu uz motoru/no motora, reaģējot uz galvenā slēdža spiedpogu stacijas vai tālvadības pults signāliem.

PĀRSEGA PLĀKSNE – kārbveida sijas augšējā vai apakšējā plāksne.

CELTNIS, KARSTU, KAUSĒTU MATERIĀLU PĀRKRAUŠANA (KAUSS) – tilta celtnis, ko izmanto kausēta materiāla transportēšanai vai liešanai.

CELTNIS, ĀRA NOLIKTAVU PORTĀLCELTNIS – īpašs portālceltnis ar platu laidienu un gariem balstiem, parasti tiek izmantots darbam ar beztaras materiāliem, piemēram, rūdu, oglēm, kaļķakmeni vai smiltīm. Šāda veida celtņi parasti ir aprīkoti ar vienu vai diviem konsoles tipa siju galiem ar dobiem balstiem.

MAZAIS ĀTRUMS – ļoti lēns, konstants, nepārtraukts, fiksēts vinčas, ratiņu vai sijas pārvietošanās ātrums; parasti – 1–10 % no normāla, pilnas slodzes ātruma.

KRITISKA KRAVA – atbilstīgi Kodolenerģētikas regulatīvās komisijas definīcijai „kritiska krava ir tādas jaudas vai veida krava, kas, noteiktos apstākļos nomesta, var radīt bojājumus, kuri, savukārt, izraisīs nepieņemamu radioaktivitātes noplūdi vai ietekmēs iespēju droši izslēgt ražotni”.

NOVIRZE, NEKUSTĪGĀ SLODZE – tilta sijas vertikālā nobīde, ko izraisa sijas svars un tai tieši piestiprināto daļu svars, piemēram, platformas, piedziņas mehānisma, motora un vadības paneļu svars. Nekustīgās slodzes novirzi pilnībā kompensē sijas sagāzums.

NOVIRZE, LIETDERĪGĀ SLODZE – tilta sijas vertikālā novirze, ko izraisa ratiņu svars un nominālā slodze.

DIAFRAGMA – vertikāla plāksne (vai kanāls), kas atrodas starp siju ribām; diafragma balsta augšējo pārsega plāksni un tilta sliedes un pārnes ratiņu slodžu spēkus uz ribām. Skatiet A daļas VII sadaļas 44. attēlu.

DREIFA PUNKTS – pārvietošanās kustības vadības punkts, kurā tiek atbrīvota elektriskā bremze, nepadodot motoram barošanu.

PIEDZIŅA – motora un pārvadmehānisma mezgls, kas nodrošina ratiņu vai tilta kustību.

GALA RATIŅI – mezgls, kas sastāv no konstrukcijas elementiem, riteņiem, gultņiem, tiltiem u. c.; balsta tilta siju(-as) vai ratiņu šķērsenisko elementu(-us)

ATKLĀTS – pastāv iespēja nejauši ieslēgt (attiecas uz bīstamiem objektiem, kas nav atbilstīgi aizsargāti vai izolēti).

NOLIECES LEŅĶIS – leņķis, ko veido trose un cilindra vai skriemeļa grope plaknē, kurā atrodas trose un kas izvietota paralēli cilindra vai skriemeļa asij. Skatiet B daļas VIII sadaļas 90. attēlu.

PLATFORMA – platforma ar margām, piestiprināta tiltam vai ratiņiem; paredzēta piekļuves nodrošināšanai.

PLATUMS – horizontālais attālums starp tilta sliežu centriem.