You are here

TILTS, FIKSĒTS, DINAMISKS

TILTS, FIKSĒTS – vārpsta, kas piestiprināta gala ratiņiem, ap kuru griežas ritenis.

TILTS, ROTĒJOŠS – ritenim piestiprināta vārpsta, kas griežas, izmantojot gala ratiņu gultņus.

GULTŅU DARBMŪŽS – B-10 antifrikcijas gultņa darbmūžs ir minimālais paredzamais darbmūža ilgums stundās 90 % grupas gultņu, ekspluatējot tos dotajā ātrumā un ar doto slodzi.

GULTNIS, EĻĻOŠANA NAV NEPIECIEŠAMA – antifrikcijas gultnis ar blīvēm un ieziests ar īpaši stabilu, pret oksidēšanos izturīgu smērvielu, kas pieļauj gultņa ekspluatāciju bez atkārtotas eļļošanas, ekspluatējot ne mazāk kā norādīto B-10 ekspluatācijas laiku.

BLOKS, SLODZES – mezgls, kurā ietilpst āķis, šarnīrsavienojums, gultņi, skriemeļi, tapas un rāmis; iekārts celšanas trosēs. Īsā tipa blokā āķis un skriemeļi ir uzstādīti uz viena elementa, ko dēvē par šarnīrsavienojumu. Garā tipa blokā āķis un skriemeļi ir uzstādīti uz atsevišķiem elementiem. (Skriemeļu balsta elementu dēvē par skriemeļa asi; āķa balsta elementu dēvē par rēdzi.)

BLOKS, AUGŠĒJAIS – fiksēts mezgls, kas sastāv no skriemeļiem, gultņiem, tapām un rāmja; atrodas uz ratiņu šķērseniskajiem elementiem, balsta slodzes bloku un tā kravu, izmantojot troses.

RATIŅI – īsie gala ratiņi, kas piestiprināti vienas sijas galam (vai savienojuma elementam, ja sija aprīkota ar vairāk nekā vieniem ratiņiem). Šāda veida gala ratiņus izmanto, ja celtnim sliežu ceļa konstrukcijas dēļ nepieciešami vairāk nekā četri riteņi.

RATIŅI, IZLĪDZINOŠIE – īsie gala ratiņi, kas ar lokano savienojumu pievienoti vienai sijai (vai savienojuma elementam), izmantojot tapu, ap kuru ratiņi oscilē, izlīdzinot slodzi uz diviem riteņiem. Šajā konstrukcijā siju sasaistei tiek izmantots ļoti izturīgs gala savienojums.

RATIŅI, FIKSĒTI – īsie gala ratiņi, kas cieši piestiprināti vienai sijai. Starp sijām tiek izmantots lokans gala savienojums, lai būtu iespējama riteņu slodžu izlīdzināšana, veicot siju vērpes novirzīšanu un gala savienojuma lokanības nodrošināšanu.

BREMZE, INDUKTĪVĀ – ierīce, ar kuras palīdzību tiek kontrolēts kravas ātrums pacelšanas vai nolaišanas virzienā, dodot papildu slodzi motoram. Šāda slodze rodas statora spoļu regulējamās līdzstrāvas un rotora inducētās strāvas radīto magnētisko lauku mijiedarbības rezultātā.

STĀVBREMZE – tilta vai ratiņu berzes bremze, kas tiek ieslēgta automātiski, tiklīdz tiek pārtraukta celtņa barošanas padeve.
IZLIEKTĪBA – sijām: neliela, augšupejoša, vertikāla līkne, apzīmē daļēju novirzīšanas kompensāciju, kuru izraisa nominālā slodze un celtņa sastāvdaļu svars.

ATTĀLUMS – minimālais attālums no jebkuras celtņa daļas līdz tuvākajam šķērslim.

VADĪBAS BREMZĒŠANAS LĪDZEKĻI – kravas nolaišanas ātruma vadības metode, samazinot pārvietojamās kravas enerģiju vai vēršot šo enerģiju pretējā virzienā.

PRETMOMENTS – vadības metode, ar kuru motora barošana tiek apvērsta, lai radītu griezes momentu virzienā. kas ir pretējs motora griešanās virzienam.

DINAMISKI – ātruma vadības metode, izmantojot motoru kā ģeneratoru; enerģija ir izkliedēta rezistoros.