You are here

skriemelis, nekustīgs – augšējais bloks

skriemelis, nekustīgs (stabilizators): šis skriemelis izlīdzina spriegumu troses pretējā virzienā. Tas nav kustīgs skriemelis, jo kustās tikai nedaudz.

slēdzis, galvenais, ar atgriezējatsperi: atlaižot, šis galvenais slēdzis automātiski atgriežas izslēgtā vai neitrālā pozīcijā.

ratiņi: balsta portālceltņa balsta siju, tilta celtņa gala savienojumus vai tilta sijas; ierīce sastāv no riteņiem, rāmja, tiltiem un gultņiem.

slēdzis, ārkārtas apturēšana: slēdzis barošanas padeves atvienošanai, neizmantojot ekspluatācijas standarta vadības ierīces; slēdzi iedarbina manuāli.

balsta sija: horizontāli konstruktīvie elementi, kas savieno portālceltņa divu vai vairāku balstu apakšējās daļas uz vienām sliedēm.

laidiens: attālums no centra līdz centram; horizontālais attālums starp sliedēm.

ratiņi: balsta slodzes bloku; šī ierīce pārvietojas, izmantojot tilta sliedes.

ieteicams: vārds norāda, ka attiecīgā noteikuma ievērošana tiek rekomendēta; konkrētas darbības atkarīgas no situācijas.

slēdzis, galvenais (celtņa atvienošana): celtņa slēdzis, kas vada maģistrālo elektroenerģijas padevi, izmantojot sliežu ceļa vadus.

vilkšana sāniski: kad vinčas līnijas netiek izmantotas vertikāli, šī vinčas vilcējmehānisma daļa darbojas horizontāli.

ratiņu gājiens: ratiņu pārvietošanās

slēdzis (vārsts): ierīce, ko izmanto bremzēšanai, hidraulisko, pneimatisko vai elektrisko kontūru mainīšanai vai izveidei.

slēdzis, sliežu ceļa atvienošana: slēdzis, kas parasti izvietots zemes līmenī; vada maģistrālo elektroenerģijas padevi sliežu ceļa vadiem.

galaslēdzis: slēdzis, ko iedarbina elektroaprīkojuma vai tehnikas daļas kustība; šo ierīci izmanto, lai atvienotu vai mainītu aprīkojuma vai mašīnas hidrauliskos, pneimatiskos vai elektriskos kontūrus.

bez uzraudzības: stāvoklis, kad operators nevada celtņa ekspluatācijas vadības ierīču darbu. Tomēr, ja no grīdas vadāma celtņa ekspluatācijas vadības ierīces atrodas operatora redzes lokā un vienādā attālumā no celtņa laidiena, šāds celtnis netiek uzskatīts par celtni bez uzraudzības.

skriemelis, kustība: skriemelis, kas rotē, nolaižot vai paceļot slodzes bloku.

slīpsvītra (/): norāda, ka divi vārdi jāuztver atsevišķi vai kopā; nozīmē un/vai.

apturēšana: izmanto celtņa tilta vai ratiņu kustības ierobežošanai; parasti šai ierīcei nav enerģijas absorbēšanas spējas; tā ir pievienota fiksētai konstrukcijai.

slēdzis, galvenais: slēdzis, izmantojot tālvadību, kontrolē releju, kontaktoru un citu ierīču darbību.

augšējais bloks: konstrukcija, kas balsta kravu un slodzes bloku; sastāv no rāmja, gultņiem, skriemeļiem un tapām.