You are here

SIJA, TILTA – VADOŠĀ SLIEDE

SIJA, TILTA – celtņa galvenā(-ās) horizontālā(-ās) sija(-as), kas balsta ratiņus. Sija balstās uz gala ratiņiem un ir izvietota perpendikulāri sliedēm.

SIJA, PIEDZIŅA (SIJA A/G1) – tilta sija, kurai piestiprināts tilta motors un pārnesumkārba(-as). Celtņiem, kuriem piedziņa izvietota uz katras sijas, sijai piestiprina arī vadības paneļus un/vai kabīni.

SIJA, BEZPIEDZIŅAS (SIJA B/G2) – tilta sija, kurai nav piestiprināta tilta piedziņa, bet kurai parasti ir piestiprināti tilta vadi.

SIJA, SLIEŽU – horizontāla sija, kas piestiprināta ēkas kolonnām. SIJA, papildu (STABILIZATORS) – papildu sija, masīva vai režģveida, izvietota paralēli tilta sijai(-ām), paredzēta platformas, vadības paneļu, operatora kabīnes u. c. elementu balstīšanai; samazina vērpes spēkus, kuri var ietekmēt elementus, ja sija nav uzstādīta.

VINČA, PAPILDU – celšanas papildu ierīce, parasti paredzēta vieglu kravu celšanai lielākā ātrumā, salīdzinot ar galveno vinču.

VINČA, GALVENĀ – celšanas galvenais mehānisms, kas paredzēts celtņa nominālās kravas pacelšanai un nolaišanai.

ĀĶA PIEEJA, GALA – minimālais horizontālais attālums, paralēli sliežu ceļam, no āķa viduslīnijas līdz sienas (vai kolonnas) virsmai ēkas galā.

ĀĶA PIEEJA, SĀNA – minimālais horizontālais attālums, perpendikulāri sliežu ceļam, no āķa (galvenā vai papildu) viduslīnijas līdz sliedes viduslīnijai.

GRŪŠANA (GRŪDIENREŽĪMS) – skatiet Grūdienrežīms. Bieži tiek nepareizi izmantots, runājot par mazo ātrumu (skatiet).

GRŪDIENREŽĪMS (SPRĪDIS) – režīms, kas paredzēts, lai pārvietotu āķi, ratiņus vai tiltu ar īsiem, pārtrauktiem grūdieniem; to nodrošina vadības ierīces momentānas darbības.

KREISĀ PUSE – atsauce uz daļām vai izmēriem, kas, skatoties no laidiena viduslīnijas, ar skatu uz celtņa piedziņas sijas pusi, atrodas skatītāja kreisajā pusē.

PACELŠANAS AUGSTUMS (ĀĶA GĀJIENS) – maksimālais vertikālais attālums, kādā āķis var pārvietoties; to nosaka trose garums un/vai gropju skaits cilindrā.

GALASLĒDZIS – elektriska ierīce, kuru darbina tilta, ratiņu vai vinčas kustība; slēdzis atvieno kontūru, pieslēdz kontūru vai raida brīdinājumu.

SLODZE, NEKUSTĪGĀ – slodze(-es) uz celtņa daļām, kas atrodas fiksētā pozīcijā attiecībā pret attiecīgo elementu.

SLODZE, LIETDERĪGĀ – slodze, kas pārvietojas vai mainās attiecībā pret attiecīgo elementu. Ratiņu lietderīgā slodze ir nominālā slodze un bloka svars. Tilta lietderīgā slodze ir nominālā slodze un ratiņu svars.

SLODZE, NOMINĀLĀ – maksimālā statiskā, vertikālā slodze, kādai paredzēts celtnis vai atsevišķa vinča.

KRAVAS PLANĒŠANA – vadības sistēma, kas nodrošina vinčas laidenu darbību pacelšanas vai nolaišanas virzienā, ar ātrumu, kas sasniedz apmēram 04 % no pilna nominālā ātruma, kā arī ļauj uz īsu brīdi apturēt kravu nekustīgā stāvoklī, kad bremze(-es) ir atlaista(-as).

GALVENAIS SLĒDZIS – manuāli vadāma ierīce, kas nodrošina elektriskās vadības kontaktoru un/vai palīgierīču vadību.

VADOŠĀ SLIEDE – horizontāls elements, uzstādīts uz margas vai sijas, balsta pārvietojamos kronšteinus, kam piestiprināti piekārtie vadi. Piekārtos vadus var izmantot strāvas padevei no tilta ratiņiem vai no tilta piekarināmajai vadības pultij.