You are here

TRUCONNECT® ražošanas efektivitāte

DARBGALDA EFEKTIVITĀTES MĒRĪŠANA

TRUCONNECT® ražošanas efektivitāte ir izveidota darbgalda vispārējās iekārtas efektivitātes (OEE) koeficienta noteikšanai. Šis pakalpojums reģistrē lietošanas datus, izmantojot attālos savienojumus, lai jums nodrošinātu informāciju par ražošanas efektivitātes uzlabojumiem lēmumu pieņemšanas nolūkos. Turklāt tas palīdz izprast, kā samazināt nevajadzīgo dīkstāves laiku, darba pārtraukumus un iekārtu pielāgošanas laiku.

ATBALSTS KLIENTIEM DARBGALDU PAKALPOJUMA KONTROLEI

Mēs uzstādām datu reģistrēšanas aparatūru un aktivizējam attālo savienojumu. Jums tiek nodrošināta tiešsaistes piekļuve vēstures ziņojumiem Konecranes klientu portālā. Noteikti lietošanas dati tiek automātiski vākti ar iekārtai uzstādīta moduļa palīdzību vai izmantojot iekārtas tiešo tīkla savienojumu.

Pakalpojuma pamata versija nodrošina informāciju par iekārtas lietošanu. Papildu versija nodrošina informāciju par vispārējās iekārtas efektivitātes (OEE) koeficientu un iekārtas lietošanu, veiktspējas un kvalitātes līmeni.