You are here

Celtņu servisa programmas

Celtņu servisa programmas
MŪSU PIECAS SERVISA PROGRAMMAS IR ĪPAŠI PIELĀGOTAS KATRAM KLIENTAM

Profilaktiskās apkopes programma CARE

Profilaktiskās apkopes programma CARE ir mūsu populārākais servisa piedāvājums. Tā ir izveidota, lai uzlabotu aprīkojuma drošību un produktivitāti, izmantojot sistemātiskas profilaktiskās apkopes pārbaudes, kārtējo apkopi, mūsu pašu riska un ieteikumu metodi un attālās pārraudzības tehnoloģiju, ja tā ir piemērojama. Apvienojumā ar koriģējošo apkopi, modernizāciju un konsultāciju pakalpojumiem, tiek maksimāli palielināta darbmūža vērtība.

CARE programma ir īpaši pielāgota jūsu vajadzībām. Mēs ņemam vērā celtņa lietojumu, darbības vidi, slodzes klasifikāciju, ražotāja ieteikumus un vietējos normatīvus.

Lai atbalstītu ātru un uzticamu lēmumu pieņemšanu apkopes jautājumā, mūsu pārbaužu rezultāti kopā ar galvenajiem riskiem un ieteiktajām darbībām regulāri tiek izskatīti kopā ar jums. Papildu informācijai, lūdzu, skatiet mūsu konsultāciju pieeju un MAINMAN plānoto apkopi.

NESKAITOT PROFILAKTISKO APKOPI, PROGRAMMAS COMMITMENT VAI COMPLETE VARĒTU BŪT ATBILDE

COMMITMENT

Ja jūs meklējat visaptverošu servisa līgumu, kas sniedzas ārpus profilaktiskajai apkopei, iespējams, jūs vēlēsieties apsvērt mūsu apkopes programmu COMMITMENT. Šī programma piedāvā plaša spektra ātrpakalpojumu apkopi. Parasti katrs programmas COMMITMENT līguma saturs ietver profilaktiskās apkopes darbības, periodiskas atbilstības pārbaudes, nodilušo daļu nomaiņu, iepriekš apstiprinātus remontdarbus un papildu servisa produktus, kas atbilst unikāliem jūsu atrašanās vietas un darbības sfēras apstākļiem. Programmas COMMITMENT līguma priekšnoteikums ir detalizēta iepriekšēja izpēte un, ja nepieciešams, arī remontdarbi, lai nodrošinātu aprīkojuma normālu darbības stāvokli.

COMPLETE

Apkopes un darbību programma COMPLETE ir mūsu visvairāk pielāgojamais servisa līgums. Tā ir paredzēta klientiem, kuri savu iekārtu apkopei un ekspluatācijai vēlas izmantot tikai ārpakalpojumus.  Šajā programmā Konecranes sadarbībā ar jums nosaka jūsu iekārtu un procesu materiālu apstrādes un veiktspējas mērķus. Katras programmas COMPLETE pamatā parasti ir ilgtermiņa līgums, tāpēc tajā ir nepieciešams detalizēts novērtēšanas process ar savstarpēji saskaņotiem noteikumiem.

JA JUMS IR NEPIECIEŠAMI TIKAI PAMATPAKALPOJUMI, VAICĀJIET PAR PROGRAMMU CONDITION VAI CONTACT

CONDITION

Pārbaudes programmas CONDITION mērķis ir palīdzēt ievērot atbilstību vietējo standartu prasībām un atbalstīt jūsu iekšējās apkopes vajadzības. Šīs pārbaudes sniedz precīzu informāciju par trūkumiem un neatbilstību normatīviem un mūsu pieredzei. Šīs pārbaudes veic apmācīti un kvalificēti speciālisti. Programma CONDITION sniedz jums piekļuvi mūsu pārbaudes ekspertīzēm, izmantojot ziņošanu tiešsaistē speciālistiem kopā ar pārskatiem tiešsaistē, kā arī pēc nepieciešamības ļauj izmēģināt citus mūsu pakalpojumus.

CONTACT

CONTACT ir mūsu pamata koncentrētākais pamatpakalpojums, ko sniedzam pēc pieprasījuma. Tas parasti tiek izmantots ārkārtas remontu, rezerves daļu, avāriju un citu īpašu vajadzību gadījumos. Mūsu darbinieku apmācība viņiem palīdz izprast visu veidu un ražotāju celtņu unikālās prasības un nodrošināt apkopi atbilstoši OEM specifikācijām. Faktiski divas trešdaļas apkalpoto celtņu nav mūsu zīmola iekārtas. Izmantojot programmu CONTACT, mēs varam jums vienā reizē nodrošināt vienu darījumu.

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par mūsu servisa programmām.