You are here

Tilta celtņu un telferu kārtējā apkope

SAMAZINIET KOMPONENTU NOLIETOJUMU, REGULĀRI VEICOT KĀRTĒJO APKOPI

Kārtējā tehniskā apkope ir paredzēta apkopes darbiem, piemēram, regulēšanai un eļļošanai, lai ievērotu ražotāju ieteikumus par tehnisko apkopi. Regulāra kārtējā apkope var palīdzēt samazināt komponentu nolietojumu un neplānotus darba pārtraukumus, kā arī uzturēt iekārtu veiktspēju un pieejamību.

Mēs sadarbojamies ar jums, lai pielāgotu katram celtnim nepieciešamo kārtējās apkopes apjomu

Mēs sniegsim jums padomus par kārtējās tehniskās apkopes pielāgošanu atkarībā no ražošanas vides un iekārtu veidiem. Kārtējā apkope ir profilaktiskās apkopes programmas CARE svarīga sastāvdaļa.