You are here

Tilta celtņu atbilstības pārbaudes

PĀRBAUDES PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM

Konecranes ieņem vadošo vietu celtņu servisa jomā visā pasaulē, jo mūsu uzmanības centrā ir klienti un mēs pārzinām vietējo pārbaužu prasības. Valstīs, kurās atbilstības pārbaudes nav noteiktas likumā vai pārbaudes ir nepieciešamas vienkārši iekārtu stāvokļa noskaidrošanai, mēs piedāvājam dažādus pārbaudes produktus, pamatojoties uz ražotāja ieteikumiem, kā arī mūsu nozares pieredzi un zināšanām.

Atbilstības pārbaužu mērķis ir izpildīt valsts iestāžu noteiktās normatīvās prasības.

Mēs saprotam jūsu prasības. Pateicoties šīm zināšanām, varam īpaši labi veikt šādas celtņu pārbaudes.

Ikgadējās atbilstības pārbaudes veikšana tomēr vēl nenodrošina atbilstības ievērošanu. Lai būtu ievēroti normatīvi, kas noteikti vairākumā valstu, kā arī nozares labākā prakse, ir vajadzīgs vēl daudz kas cits. Normatīvos bieži tiek prasīta profilaktiskā apkope, remonti trūkumu novēršanai, kalpošanas laika pārbaudes, vispārējie kapitālremonti, tehnoloģiskie novērtējumi un slodzes testi. Konecranes piedāvā gan atbilstības, gan profilaktiskās apkopes pārbaudes un var nodrošināt vienu vai abas šīs pārbaudes atkarībā no vietējām prasībām.