Celtņa pārbaudes un profilaktiskā apkope

Konecranes sertificētie pārbaudes darbinieki un apmācīti tehniskie speciālisti sniedz precīzu iekārtu stāvokļa novērtējumu. Viņi izvērtē riskus, konstatē uzlabojumu iespējas un sniedz ieteikumus.

Aktīva profilaktiskās apkopes programma ir ļoti svarīga drošības un produktivitātes uzlabošanai. Profilaktiskā apkope var samazināt dīkstāves un palielināt drošumu. Mēs izveidojam proaktīvu un pielāgotu apkopes plānu atkarībā no iekārtas, lietojuma un slodzes cikla.

crane_inspections_and_pm.png

Globāla pieeja apkopes pārvaldībā

Profilaktiskās apkopes pārbaužu laikā tiek konstatēti riski un uzlabojumu iespējas. Mūsu plašā pieredze un kompetence ļauj pielāgot profilaktisko apkopi atbilstoši katra ražotāja ieteikumiem.

Kārtējā tehniskā apkope, piemēram, regulēšana un eļļošana, tiek veikta, lai uzturētu iekārtu darbību, turklāt ievērojot ražotāja norādījumus par tehnisko apkopi.

Atbilstības pārbaužumērķis ir standarta prasību ievērošana. Mūsu apmācītie pārbaužu un tehniskie speciālisti ir jūsu eksperti attiecībā uz vietējiem noteikumiem. Dažās valstīs noteikumos ir ietverta prasība par trešās puses pakalpojumu izmantošanu.

Šie svarīgie pārbaudes un profilaktiskās apkopes uzdevumi ir kombinēti, izveidojot pakalpojumu produktus. Mūsu produktu kombinācijas veido mūsu servisa programmas.

global_approach_to_crane_maintenance.png

Jūsu vajadzībām pielāgoti servisa produkti

Vairumā valstu mūsu MAINMAN™ plānotās apkopes produktā profilaktiskās apkopes pārbaudes tiek kombinētas ar kārtējo apkopi, veidojot pamatu CARE profilaktiskās apkopes programmai. Ja ir atļauts, mēs veicam arī atbilstības pārbaudes, lai ievērotu vietējo standartu prasības.

Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā mūsu MAINMAN™ novērtējuma produkts ir profilaktiskās apkopes pārbaude, kuras mērķis ir sniegt padziļinātu ieskatu par jūsu iekārtu stāvokli. MAINMAN novērtējums veido mūsu CARE profilaktiskās apkopes programmas pamatu un izpilda regulārās atbilstības pārbaudes prasības. Vienlaikus ar MAINMAN novērtējumu vienmēr ieteicams veikt kārtējo apkopi.

service_products_tailored_to_your_requirements.png

Risku un ieteikumu metode

Neatkarīgi no tā, kurš servisa produkts tiek izmantots, mūsu vērtēšanas un konsultāciju procesu pamatā ir mūsu risku un ieteikumu metode.

Komponents tiek pārbaudīts, lai noskaidrotu tā stāvokli. Pēc atteices, trūkumu un pārkāpumu dokumentēšanas tiek piešķirts viens no trim risku veidiem: drošības, ražošanas vai nenoteikts. Turklāt var identificēt dažādas uzlabojumu iespējas. Tiek noteiktas un ar jums pārrunātas ieteicamās darbības.

risk_and_recommendation_method.png

Mūsu konsultatīvā pieeja

Vienīgi Konecranes nodrošina ekspertu ieteikumus katrā ceļa solī. Konsultatīvās pieejas ietvaros mēs veicam tālāk norādītos pārskatus. 

Drošības pārskats
Ar šo iekārtas līmeņa pārskatu tiek sniegta informācija par konstatētajām drošības kļūmēm vai problēmām, pirms vēl tehniskais speciālists ir aizgājis no jūsu objekta vai tiek atsākta iekārtas ekspluatācija.

Apmeklējumu un pakalpojumu pārskati
Šie darba vai objekta līmeņa pārskati nodrošina ieskatu par pārbaudes un apkopes konstatējumiem, identificētajiem riskiem un ieteicamajām darbībām.

Uzņēmējdarbības pārskats
Šī jūsu pašreizējās apkopes programmas biznesa līmeņa pārskata mērķis ir parādīt atdevi no ieguldījumiem un virzību uz pastāvīgiem ieguldījumiem.

our_consultative_approach.png

Pilna piekļuve informācijai par jūsu iekārtu

Mūsu klientu portāls ir vienkāršs veids, ka piekļūt saistītai un atjauninātai servisa informācijai. Šādā veidā jūs varat apskatīt pārbaudes un servisa ziņojumus, kā arī servisa pieprasījumus un vēsturi.

Atkarībā no servisa programmas tiešsaistē varat piekļūt:

• personalizētai pieteikšanās opcijai un servisa pieprasījumu izveidošanas iespējai;
• servisa pieprasījumiem, kuros ir redzams sāktais, notiekošais un pabeigtais darbs;
• servisa plāniem ar apmeklējumu grafikiem pa iekārtām;
• sarakstam ar aktīvajiem un iepriekšējiem līgumiem;
• sarakstam ar reģistrētajām iekārtām, kas ir klasificētas pēc atrašanās vietas;
• atlasītajiem pārbaudes un citiem servisa ziņojumiem, ko izsniedzis Konecranes;
• TRUCONNECT® attālā servisa dati.

full_access_to_information.png

Konsultāciju pakalpojumi papildina pārbaudes un tehniskās apkalpošanas programmu

Daži komponenti, kuri nav pieejami pārbaudei bez demontāžas, var radīt nenoteiktu risku. Lai atklātu latentus jeb slēptus defektus, Konecranes izmanto progresīvu tehnoloģiju un negraujošo testēšanu (NDT).

Reduktoru pārbaude: iekšējo komponentu novērtēšanai tiek izmantots endoskops un eļļas analīze. Dažos gadījumos reduktors tiek demontēts, lai veiktu iekšējo komponentu negraujošo testēšanu.

Sajūgu pārbaude: Sajūgi ir izšķiroši svarīgi komponenti drošai celtņa darbībai, un dažos gadījumos pārbaudes nolūkos ir jāveic to demontāža.

Āķa/kājas pārbaude: pieejama negraujošā testēšana, lai atklātu latentus jeb slēptus āķa un kājas defektus.

RopeQ™ magnētiskā troses pārbaude: neredzamas iekšējās stieples, vijumi un serdenis tiek pārbaudīti ar elektromagnētisku ierīci.

consultation_services.png