You are here

Viedās funkcijas tilta celtņiem

Pārbaudītas tehnoloģijas un pielietojumi

Šīs tehnoloģijas mēs esam izstrādājuši reālos praktiskos apstākļos, lai pārvarētu ikdienas darba grūtības, kas celtņu operatoriem iespējamas visā pasaulē. Katru viedo funkciju var izmantot gan veciem, gan jauniem celtņiem.

Pozicionēšanas un kravas vadības tehnoloģijas, kas gādā par celtņa operatora drošību, darba produktivitāti un efektivitāti

Mūsu kravas vadības viedo funkciju izstrādes mērķis ir uzlabot celtņa operatora drošību un darba produktivitāti, ļaujot vieglāk veikt vienmērīgas, kontrolētas kustības ar celtni. Konecranes piedāvā šādas kravas vadības viedās funkcijas:

SVĀRSTĪBU VADĪBAS mērķis ir automātiski ierobežot kravas svārstības, vadot tilta un ratiņu paātrinājuma un palēninājuma līmeņus. Šī viedā funkcija palīdz precīzi novietot kravu un samazina kravas ciklu laikus.

GRŪDIENREŽĪMS ļauj veikt ļoti precīzas pakāpeniskās kustības, kad krava tuvojas mērķim. To var aktivizēt gan pacelšanas, gan pārvietošanas kustībām. Grūdienrežīma soļus var iepriekšiestatīt diapazonā no 2 līdz 100 mm.

MIKROĀTRUMS ļauj veikt ļoti lēnas kustības, lai uzlabotu kravas vadību. To var aktivizēt visām kustībām, lielās vadības sviras kustības pārvēršot par lēnām un precīzām kravas kustībām.

TRIECIENA SLODZES NOVĒRŠANA ļauj vienmērīgi paņemt kravu. Telfera piedziņa kontrolē kravu. Ja tā tiek paņemta pārāk strauji, pacelšanas ātrums automātiski samazinās līdz kravas pacelšanai. Tas pasargā kravu un celtni no triecieniem, samazinot celtņa tērauda konstrukcijas un mehānisko detaļu nolietojumu.

TROSES VAĻĪGUMA NOVĒRŠANA ir svarīga drošības un produktivitātes funkcija, izmantojot pacelšanas ierīces, piemēram, pacelšanas sijas. Nolaižot kravu, telfera piedziņa konstatē kravas nolaišanu un aptur kustību. Telfera troses netiek atslābinātas, tāpēc troses neizslīd no āķa bloka un pacelšanas ierīce nesasveras.

Ja krava tiek celta vienlaikus ar diviem āķiem, PACELŠANAS SINHRONIZĀCIJA kontrolē un vada abus āķus, lai tie darbotos vienādā ātrumā, pat ja slodze nav sabalansēta starp vinčām.

Ja krava ir mazāka par maksimālo nominālo slodzi, PAPLAŠINĀTAIS ĀTRUMA DIAPAZONS ļauj izmantot lielākus pacelšanas un nolaišanas ātrumus. Pieejamais pacelšanas ātrumu diapazons ir paplašināts no nominālā ātruma. Šī viedā funkcija samazina kravas cikla un gaidīšanas laikus.

Uzlabotā kravas pozicionēšanas un zonas vadība maksimālai produktivitātei un efektivitātei

Pozicionēšanas un zonas vadības funkcijas celtņa operatoram palīdz efektīvāk un precīzāk pozicionēt kravu, kā arī pielāgot celtņa darba zonu ražošanas līnijas faktiskajam izkārtojumam.

MĒRĶA POZICIONĒŠANA ļauj izmantot līdz 120 iepriekšiestatītām mērķa pozīcijām un astoņām sākuma pozīcijām. Operators izvēlas kravas mērķa adresi un nospiež “mērķa pozicionēšanas” pogu. Kamēr ir nospiesta poga, celtnis pārvietojas atlasītās mērķa pozīcijas virzienā. Vinča var automātiski pacelt kravu līdz definētam gājiena augstumam. Kad krava sasniedz mērķa pozīciju, vinča automātiski nolaiž kravu līdz iepriekšdefinētam augstumam.

GALA POZICIONĒŠANAS mērķis ir paātrināt kravas galīgo pozicionēšanu uz X-Y koordinātu. Tas ir īpaši noderīgi darba ciklos, kas ietver stacionāras iekārtas vai struktūras, kur operatoram kravas ir atkārtoti jānovieto tajās pašās vietās. Operators var definēt līdz 16 gala pozīcijām. Kad krava tiek pārvietota pozicionēšanas logā ap mērķi un tiek nospiesta “gala pozicionēšanas” poga, celtnis pārvieto kravu uz loga centru. Pēc tam operators pārņem manuālo vadību un nolaiž kravu.

DARBA IEROBEŽOJUMUS var uzskatīt par pagaidu virtuālām sienām, pie kurām celtnis apstājas automātiski. Strādājot ar vadības pultīm, celtņa operators nosaka ierobežojumu ratiņu, tilta vai vinčas kustībai, tādējādi izveidojot virtuālu sienu vertikālā vai horizontālā virzienā. Celtnim var definēt vairākus darbu ierobežojumus atbilstoši veicamajam uzdevumam, piemēram, lai pasargātu cilvēkus uz pagaidu celiņiem vai automašīnu, kurā jāiekrauj krava.

AIZSARGĀTĀS ZONAS ir neaizskaramas zonas, kuras celtņa operators nevar ne ignorēt, ne pielāgot. Var definēt līdz 16 taisnstūrveida aizsargātajām zonām, ļaujot pasargāt vērtīgus ražošanas mehānismus vai rosīgas darba zonas no operatora iespējamām kļūdām.

Sazinieties ar mums, lai noskaidrotu, kuras viedās funkcijas ir izmantojamas jūsu esošajam vai jaunajam celtnim.