Koriģējošā apkope un modernizācijas komplekti

Koriģējošā apkope tiek veikta pēc kļūmes konstatēšanas, un tās mērķis ir celtņa darbības atjaunošana, lai tas varētu veikt paredzētās funkcijas. Savlaicīgi novēršot zināmas kļūmes, ir iespējams samazināt ārkārtas dīkstāves, un noteikumos tā bieži ir obligāta prasība.

Modernizācijas komplektu lietošana ir salīdzinoši vienkāršs un ekonomisks veids, kā esošam tilta celtnim pievienot modernas funkcijas un tehnoloģijas. Izplatīti modernizācijas komplekti ir vinčas un komponentu nomaiņa, maināma ātruma vadība, radio tālvadība un gaismas diožu apgaismojums. Salīdzinot ar visa celtņa modernizāciju, modernizācijas komplektu lietošanai parasti ir nepieciešama daudz mazāka iepriekšēja plānošana un dīkstāves laiks.

corrective_maintenance_and_retrofits.jpg

Plānotie celtņa remonti

Zināmas kļūmes ir ieteicams novērst gan drošības, gan ekonomisku apsvērumu dēļ. Pārbaužu un profilaktiskās apkopes laikā konstatētās komponentu kļūmes tiek dokumentētas, un ar klientu tiek pārrunātas koriģējošas darbības. Celtņa un vinčas remonti notiks atbilstoši ražošanas grafikam, lai samazinātu dīkstāves laiku.

Avārijas gadījumā sazinieties ar mums par ārkārtas remontu.

planned_crane_repairs.png