You are here

Celtņa operatoru apmācība

Viens no vienkāršākajiem un rentablākajiem drošības un produktivitātes uzlabošanas veidiem, vienlaikus samazinot apkopes izmaksas, ir celtņa operatoru apmācība.

Celtņu negadījumi izraisa traumas operatoriem, objekta strādniekiem un pat cilvēkiem, kas atradušies tuvumā. Celtņu negadījumu iemesli lielākoties ir cilvēku kļūdas, kas var izraisīt drošības apdraudējumus un nekontrolējami ilgas dīkstāves. Negadījumus var samazināt vai novērst, ja veic atbilstošu apmācību un celtni pareizi lieto.

Celtņu operatoru apmācība ir paredzēta celtņu operatoriem un vadošajiem darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par celtņu darbu ikdienā un to drošu darbību. Apmācībās dalībniekiem tiek sniegtas praktiskas zināšanas, kas var palīdzēt samazināt operatoru kļūdas un novērst nevajadzīgu dīkstāves laiku. Celtņu operatoru apmācībā var dot papildus zināšanas, kā palīdzēt izvairīties no nopietnām personāla traumām, ko izraisa nepareiza darbība ar celtni. Dalībnieki apgūst arī vietējās normatīvās prasības par celtņu darbību.

Plaša operatoru apmācība un celtņu drošības kursi

Drošība ir Konecranes galvenā prioritāte. Mēs nodrošinām plašu specializēto apmācību un instrukcijas ne tikai tehniskajiem un pārbaudes speciālistiem, bet arī jūsu apkopes darbiniekiem un celtņu operatoriem. Dalībnieki apgūst vietējās normatīvās prasības par celtņu darbību. Piedāvātās tēmas:

• Galveno celtņa komponentu un agregātu darbība
• Celtņa operatora minimālā kvalifikācija un prasības
• Celtņa ikdienas pārbaudes procedūra atbilstoši vietējo valsts iestāžu prasībām
• Četri noteikumi, lai darbs ar celtni būtu drošs un prasmīgs
• Precīza kravu vietas noteikšana un pacelšanas precizitātes panākšana
• Pareizas metodes kravu svārstību samazināšanai
• Ieteicamie roku signāli
• Pamatprocedūras kravas nostiprināšanai pie āķa

Celtņa operatoru apmācība ir ideāli piemērota nesen darbā pieņemtam personālam, sezonas strādniekiem vai cilvēkiem, kuriem nepieciešama zināšanu atsvaidzināšana. Mēs piedāvājam apmācību objektā. Turklāt mums ir Konecranes apmācību institūts Amerikas Savienotajās Valstīs un apmācību skola Lielbritānijā. Lai atrastu savā teritorijā pieejamos apmācību kursus, sazinieties ar vietējo servisa filiāli.