You are here

Celtņa drošuma izpēte

Cik ilgs darbmūžs ir atlicis jūsu celtnim?

Celtņu drošuma izpēte (CRS) ir tehnoloģisks novērtējums, kurā tiek veikta celtņa pašreizējā stāvokļa izpēte un sniegta tā atlikušā paredzētā kalpošanas laika teorētisks novērtējums. Pētījumā tiek aplūkotas struktūras, mehāniskie komponenti un elektrosistēmas, kā arī norādītas iespējamās apkopes un modernizācijas vajadzības.

Neviena celtņa darbmūžs nav bezgalīgs

Ja neesat pārliecināts par to, vai jūsu celtņi atbilst pieaugošajām ražošanas prasībām, vai arī ja izmantojat savu celtni nolūkiem, kam tas sākotnēji netika paredzēts, iespējams, ka izvēlēsieties veikt celtņa drošuma izpēti. CRS var sniegt nepieciešamo informāciju, ja radušās drošības problēmas vai arī domājat par iespējami nepieciešamu modernizāciju.

CRS process

• Konecranes speciālistu darba grupa novēro jūsu celtni ražošanas un darbības vidē
• Celtņa struktūru un komponentu vispārējais stāvoklis tiek novērtēts detalizēti, koncentrējoties uz darba drošību, produktivitāti, drošumu, lietojamību un atlikušo paredzēto kalpošanas laiku
• Tiek aptaujāti operatori un apkopes darbinieki, tiek izskatīta visa atbilstīgā dokumentācija
• Darba grupa sniedz detalizētu ziņojumu un konsultācijas ar ieteikumiem par apkopi, modernizāciju un turpmākajiem ieguldījumiem