You are here

Āķa/kājas pārbaude

PĀRBAUDE, VAI TILTA CELTŅA SVARĪGĀKAJIEM KOMPONENTIEM NAV NOGURUMA PAZĪMJU

Celtņa apakšējo bloku veido daudzi ļoti svarīgi komponenti; katra celšanas cikla laikā tie ir pakļauti slodzei un spriedzei. Kaut arī āķa atteici var izraisīt āķa pārslodze vai nepareiza mehāniskā ekspluatācija, visbiežāk tās iemesls ir vispārējs nogurums. Šādu kļūmju sākums parasti parādās kā noguruma plaisa āķa kājā. Āķa kāju, kas pārnes slodzi uz āķa bloku, bloka korpusā balsta rotējošs gultnis un citi mehāniski komponenti, kas nav redzami bez demontāžas.

Noguruma kļūmes gadījumā jūs varat nesaņemt iepriekšēju brīdinājumu. Noguruma kļūme ir atkarīga no slodzes, spriedzes līmeņa un pacelšanas ciklu skaita. Lielas procesa slodzes lietojumi, lietojuma izmaiņas, pārslodzes, vecas iekārtas un zem āķa esošu celšanas ierīču izmantošana ir faktori, kas var veicināt vispārējo nogurumu.

Negraujošā testēšana, veicot celtņa āķa pārbaudes

Papildus vizuālai pārbaudei un mērījumiem, kas parasti tiek veikti āķa pārbaudes laikā, Konecranes izmanto dažādas apstiprinātas negraujošās testēšanas metodes, piemēram, krāsvielas defektoskopiju, magnētiskās daļiņas un magnētisko gumiju. Vissvarīgākā ir apakšas bloka pilnīga demontāža. Pēc tam tiek pārbaudīti kritiskie komponenti pie āķa ass, kur visbiežāk rodas noguruma atteices.