Mūsu celtnis ir gandrīz 30 gadus vecs. Kā uzzināt tā atlikušo ekspluatācijas laiku?

Celtņa drošuma izpētē tiks novērtēts celtņa pašreizējais stāvoklis un atlikušais ekspluatācijas laiks. Apmācīti Konecranes speciālisti apkopos informāciju un veiks detalizētu pārbaudi, pielāgotus aprēķinus un tehnoloģisko analīzi. Daudzpusīgs pārskats un speciālista konsultācija sniegs norādījumus par nepieciešamo aprīkojuma remontu, modernizāciju un nomaiņu.

how_much_time_is_left.jpg

Vai vizuāla pārbaude ir vienīgais veids, kā uzzināt troses iekšpuses stāvokli?

Trosi var veidot simtiem atsevišķu stiepļu. Ārpusē sarautas šķiedras var konstatēt, trosi vizuāli pārbaudot, bet serdeņa stāvoklis un iekšējās stiepļu šķiedras nav redzamas. RopeQ ir apvienotas vizuālās un magnētiskās pārbaudes metodes, lai novērtētu gan troses ārpusi, gan arī iekšējās stieples, šķiedras un serdeni, kas citādi nav redzams. Šos datus var izmantot, lai novērtētu, vai turpmāka troses izmantošana ir droša.

wire_rope.jpg

Esmu dzirdējis par noguruma plaisām, kas izraisa mehānisma atteici. Kā var novērtēt vinčas celtņu stāvokli?

Mehānisma apvalka pārbaudē tiek aplūkoti iekšējie komponenti, kas parasti netiek vērtēti kārtējās pārbaudes laikā. Mēs izmantojam endoskopu, lai vizuāli pārbaudītu pārvada riteņus, gultņus, asis un atslēgas, kā arī veicam eļļas analīzi. Dažos gadījumos tiek ieteikta mehānisma apvalka demontāža, kā arī atsevišķu pārvadu un citu iekšējo komponentu negraujoša novērtēšana.

hoist_gears.jpg

Pārmērīga riteņu nolietojuma dēļ celtnis uz sliedēm ķeras. Kā rīkoties?

Iespējams, jūsu sliedes nav tik taisnas, kā jums šķiet. RailQ™ sliežu ceļu izpētē tiek izmantots attāli darbināms robots, lai nodrošinātu padziļinātu ieskatu par celtņa sliežu salāgojumu un stāvokli. Pēc atstatumu, taisnuma, paaugstinājuma un sliežu savstarpējā pacēluma izmērīšanas RailQ nodrošina viegli saprotamu ziņojumu ar 3D attēliem, kuros ir vizualizētas ar sliedēm saistītās problēmas. Mūsu inženieri pārskata datus un sniedz ieteikumus. Lai iegūtu vairāk informācijas par celtņa riteņu, vadīklas veltņu un citu komponentu salāgojumu, apvienojiet RailQ ar CraneQ™ ģeometrisko apskati.

wheel_wear.jpg

Kā var uzlabot celtņa darbinieku drošību un prasmju līmeni?

Pētījumi liecina, ka ar celtņiem saistītus negadījumus bieži izraisa cilvēku pieļautas kļūdas. Mūsu piedāvātā celtņu operatoru apmācība ļauj samazināt kļūdu skaitu un uzlabot prasmes, novēršot nepareizu darbību izraisītas personāla traumas. Apmācību var veikt jūsu uzņēmuma vai Konecranes mācību telpās.

crane_operators.jpg

Mēs pašlaik izmantojam apkopes programmu, varbūt ir jāveic papildu darbības?

ASV un Kanādā, veicot atbilstības trūkumu analīzi, tiek rūpīgi izpētītas jūsu pārbaudes metodes un dokumentācija, profilaktiskās apkopes programma, remontu procesi un operatoru drošība. Konecranes speciālisti veic jūsu ražotnes apskati, dokumentējot un apkopojot informāciju pēc sarunām ar celtņu operatoriem un ražotnes darbiniekiem. Tiek sniegts pārskats par atklātajām drošības problēmām, kuras, iespējams, ir jānovērš nekavējoties, kā arī galīgais ziņojums par rīcības plāniem.

maintenance_program.jpg