You are here

PĀRSLODZE – RITEŅU SLODZE, RATIŅI

PĀRSLODZE – jebkāda āķim piestiprināta krava, kas pārsniedz nominālo slodzi.

SOĻA DIAMETRS – attālums, mērīts caur cilindra vai skriemeļa centru, no centra līdz troses (kas aptīta ap cilindra vai skriemeļa ārmalu) centram.

PRETSLĒGUMS – lai darbinātu vadības ierīci tādā veidā, ka motora līnijas sprieguma polaritāte vai fāžu secība tiek apvērsta pirms motora rotācijas apstāšanās, tādējādi izstrādājot pretmomentu, kas darbojas kā bremzējošs spēks.

PRETSLĒGUMA RELEJS – strāvas relejs, ko izmanto tilta vai ratiņu vadības panelī; tas konstatē strāvu maiņstrāvas motora sekundārajā kontūrā un ierobežo motora apvērsto momentu līdz pirmajam vadības punktam, līdz motora rotācija apstājas. Līdzstrāvas vadības panelī relejs veic tādu pašu funkciju, izveidojot patentētu kontūru ar devēju motora enkurā. (Dažkārt tiek dēvēts arī par pretbremzēšanas releju.)

SLIEDE, TILTA – sliede, ko balsta tilta sija(-as), pa to pārvietojas ratiņi.

SLIEŽU CEĻŠ – sliede, ko balsta sliežu sijas; pa to pārvietojas celtnis.

LABĀ PUSE – atsauce uz daļām vai izmēriem, kas, skatoties no laidiena viduslīnijas ar skatu uz celtņa piedziņas sijas pusi, atrodas skatītāja labajā pusē.

SEKUNDĀRAIS SPRIEGUMS – inducēts tukšgaitas spriegums fāžu rotora motora rotorā (kontaktgredzens) dīkstāves laikā, mērot kontaktgredzenos, pie nominālā sprieguma primārajā (statora) tinumā.

ŠĶĒRSVĀRPSTA (KVADRĀTVEIDA VĀRPSTA) (PIEDZIŅAS VĀRPSTA) – vārpsta(-as), kas pagarina tiltu; izmanto, lai pārnestu momentu no motora uz riteni/riteņiem abos tilta galos.

VILKŠANA SĀNISKI – vinčas troses vilkšanas kustība, kas darbojas horizontāli, kad vinčas troses nedarbojas vertikāli.

LAIDIENS – horizontālais attālums starp sliežu ceļa sliežu centriem.

ATGRIEZĒJATSPERE – ierīce, ko izmanto galvenajā slēdzī, manuālās vadības ierīcē vai spiedpogā, lai ierīce automātiski atgrieztos neitrālajā pozīcijā pēc tam, kad operators to atbrīvo.

MOMENTS, NOBREMZĒTS ROTORS – minimālais moments, kādu īsslēgts motors attīstīs miera stāvoklī, visos rotora leņķos ar nominālo spriegumu nominālajā frekvencē. Neattiecas uz fāžu rotoru (kontaktgredzenu) motoriem.

MOMENTS, MOTORA CAURSITE – maksimālais moments, kādu var izstrādāt īsslēgts vai fāžu rotora (kontaktgredzena) motors ar nominālo spriegumu nominālajā frekvencē, bez strauja ātruma samazinājuma.

MOMENTS, MOTORA PILNA SLODZE – elektromotora (maiņstrāvas vai līdzstrāvas) radīts moments, kas nodrošina nominālo jaudu zirgspēkos, nominālajā, pilnas slodzes ātrumā.

MOMENTS, MOTORA PAĀTRINĀJUMS – minimālais moments, ko rada īsslēgts vai fāžu rotora (kontaktgredzena) motors paātrinājuma periodā laikā no miera stāvokļa līdz ātrumam, kurā parādās caursites moments. Īsslēgtiem motoriem ar 8 % vai lielāku slīdi paātrinājuma moments, maksimālais moments un palaides moments ir vienādi un notiek nulles ātrumā.

IEKĀRTU BLOKS – netīšs slodzes bloka un augšējā bloka vai citas ratiņu daļas fizisks kontakts.

RIBAS PLĀKSNE – vertikāla(-as) plāksne(-es), kas savieno augšējo un apakšējo atloku vai sijas pārsega plāksnes.

RITEŅU BĀZE – attālums starp tilta vai ratiņu riteņu centriem, mērot paralēli sliedēm.

RITEŅU SLODZE, TILTS – vertikālais spēks (bez trieciena), kas ietekmē visus tilta riteņus; to rada nominālās slodzes, ratiņu un tilta svara summa, ja ratiņi uz tilta ir novietoti tā, lai slodze būtu maksimāla.

RITEŅU SLODZE, RATIŅI – vertikālais spēks (bez trieciena), kas ietekmē visus ratiņu riteņus; to rada nominālās slodzes un ratiņu svara summa.