You are here

Lifecycle Care

Lifecycle Care ir sistemātiska, pastāvīga, visaptveroša un profesionāla pieeja apkopei, kuru atbalsta pasaulē labākie rīki un procesi.

Augstāka darbmūža vērtība rodas no maksimālas darblaika produktivitātes palielināšanas un dīkstāves izmaksu samazināšanas. Uzskatām, ka nepietiek tikai vienkārši uzturēt celtņu darbību. Mēs vēlamies palīdzēt sasniegt augstāko produktivitāti katras maiņas laikā. Mēs vēlamies nodrošināt ievērojamu drošības un produktivitātes uzlabošanu, ko varētu pārbaudīt un parādīt atskaitēs, lai jums varētu demonstrēt, kādu atdevi sniedz veiktie ieguldījumi

Mūsu celtņu eksperti izmanto sistemātisku analīzes riska un ieteikumu metodi un konsultatīvu plānošanas un izskatīšanas procesu, lai sekmētu nepārtrauktu drošības un produktivitātes uzlabošanu.

Pārbaudes un profilaktiskā apkope konstatē riskus un uzlabojumu iespējas, kā arī nodrošina atbalstu atbilstoši noteikumiem un standartiem.

Koriģējoša apkope un modernizācija risina drošības un produktivitātes jautājumus un akcentē uzlabojumu iespējas.

Konsultāciju pakalpojumi palīdz pieņemt lēmumus un atklāt kritiskas problēmas, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas un apmācītus speciālistus, ja nepieciešama detalizētāka celtņa vai tā daļu izpēte.

Modernizācijas pakalpojumi pagarina iekārtu saimnieciskās ekspluatācijas laiku un sasniedz palielinātu kravnesību, ātrumu, noslodzes vai kravas kontroli.

Jauns aprīkojums jaunu iekārtu uzstādīšanai vai aizstāšanai.