You are here

Celtņu vārdnīca

mehāniska bremzēšana nenormālos ekspluatācijas apstākļos

nenormāli ekspluatācijas apstākļi:  celtņa ekspluatācijai nelabvēlīgi un kaitīgi vides apstākļi, piemēram: korozīvi dūmi, nelabvēlīgi laika apstākļi; īpaši zema vai augsta temperatūra, bīstamas ekspluatācijas vietas, mitra vai putekļaina vide.

(tilta celtņa) strēle: horizontāls elements, ko izmanto kravas pacelšanai un nolaišanai punktā, kas neatrodas tieši zem vinčas cilindra vai ratiņiem; tā ir piestiprināta ratiņiem.

(portālceltņa) strēle: ratiņu ceļa pagarinājums, ko bieži izmanto, lai iegūtu attālumu portāla pārvietošanai, ievelkot vai paceļot strēli.

administratīva vai regulējoša iestāde: ja nav pieejama valsts iestāde – darba devējs; ja ir pieejama valsts iestāde – valsts institūcija.

bremze: ierīce, kas nav motors; izmanto barošanu vai berzi, lai pārtrauktu vai pauzētu kustību.

bremzēšana, hidrauliska: ātruma vadība vai samazināšana, izmantojot šķidruma izspiešanas metodi.

bremzēšana, pretmoments (bremzēšana): apvēršot motora līnijas sprieguma polaritāti vai fāžu secību, tādējādi izstrādājot momentu motora rotācijai pretējā virzienā; šī ir ātruma vadības metode.

bremze, turēšana: metodi izmanto vinčai; berzes bremze, kas tiek ieslēgta automātiski un nepieļauj kustību, kad ir izslēgta bremžu barošana.

bremze, mehāniska slodze: automātiska berzes bremze, kas paredzēta kravas vadībai nolaišanas laikā. Kad kravas pārvietošanai nepieciešams motora griezes moments, šī vienvirziena ierīce kravas celšanai nerada papildu slodzi motoram.

bremzēšana, dinamiska: motors darbojas kā ģenerators, izkliedējot enerģiju rezistoros; šī metode nodrošina ātruma vadību.

bremzēšanas līdzekļi: ierīce vai metode, kas izmanto jaudas vai berzes līdzekļus, lai aizturētu vai apturētu kustību.

bremzēšana, induktīva: ātruma vadības vai samazināšanas metode, izmantojot elektriskas indukcijas slodzes bremzi.

bremzēšana, vadība: ātruma vadības metode, samazinot pārvietojamās kravas enerģiju vai vēršot šo enerģiju pretējā virzienā.

nozīmēšana: darba devēja pārstāvis vai darba devējs skaidri un saprotami norāda personas pienākumus. pilnvarošana: regulējošā iestāde vai atbilstīgi izveidota administratīva iestāde nozīmē personu.

papildu vinča: rezerves ierīce, ko galvenokārt izmanto vieglāku kravu celšanai lielākā ātrumā, salīdzinot ar galveno vinču.

bremzēšana, ārkārtas: barošanas padeves pārtraukuma gadījumā šo metodi izmanto piedziņas palēnināšanai. Bremzēšana tiek veikta operatora darbību rezultātā vai dažos gadījumos – automātiski.

bremzēšana, mehāniska: ātruma vadības vai samazināšanas metode, izmantojot berzes spēku.