You are here

celtnis, grīdas vadība – celtnis, pusportāla

celtnis, grīdas vadība: operators vada šo celtņu kustības, izmantojot celtnī iekārtas vadības ierīces.

celtnis, kausētu materiālu pārkraušana: celtnis, ko izmanto kausēta materiāla transportēšanai vai liešanai; viens no tilta celtņu veidiem.

celtnis, portāla: tilts, kas paredzēts ratiņu (vienu vai vairāku) pārvietošanai, piestiprināts diviem vai vairāk balstiem; pārvietojas, izmantojot fiksētas sliedes vai cita veida sliežu ceļu; pārējie raksturlielumi ir ļoti līdzīgi tilta celtņa raksturlielumiem.

celtnis, manuālas vadības: šāda veida celtņu pārvietošanās mehānisma piedziņu nodrošina nebeidzama garuma ķēdes vilkšana vai kravas/āķa manuāla pārvietošana; vai arī šāda veida celtņa vinčas mehānisma piedziņa.

celtnis, ekspluatācijai ārpus telpām: celtnis (portālceltnis vai tilta celtnis), kas tiek lietots ārpus telpām un netiks uzglabāts pret laika apstākļu iedarbību aizsargātā zonā. Celtni, kas paredzēts ekspluatācijai telpās, periodiski var izmantot arī ārpus telpām, taču tas netiek klasificēts kā celtnis, kas paredzēts ekspluatācijai ārpus telpām.

celtnis, darbināms ar elektrību: pneimatiskas, elektriskas, iekšdedzes vai hidrauliskas piedziņas celtnis.

celtnis, polārais: celtnis (tilta celtnis vai portālceltnis), kas var pārvietoties pa apļveida sliedēm.

celtnis, tālvadības: celtnis, kura operators izmanto operatora stacijā izvietotas vadības ierīces, kas nav piestiprinātas celtnim, ir pārvietojamas un nodrošina celtņa kustību vadību.

celtnis, pults vadība: celtnis, kura operators celtņa kustību vadībai izmanto vadības ierīces, kas izvietotas uz pārvietojamas vai fiksētas platformas vai kabīnē, kas atrodas atsevišķi no celtņa vai vadības telpā.

celtnis, tilta: celtnis ar vienas vai vairāku siju pārvietojamu tilta gultni, fiksētu vai pārvietojamu celšanas mehānismu, kas pārvietojas, izmantojot fiksētu augšēju sliežu ceļa konstrukciju.

celtnis, pusportāla: portālceltnis, kura tilta vienu galu balsta gala ratiņi, kas pārvietojas pa augšējo sliežu ceļu, vai sliedes, un otru tilta galu balsta viens vai vairāki balsti, kas atrodas uz fiksēta sliežu ceļa vai sliedēm.