You are here

bremzēšana, pneimatiskais celtnis, konsoles portāls

bremzēšana, pneimatiska: ātruma vadība vai samazināšana, izmantojot saspiestu gāzi.

konsoles rāmis: konstrukcija, ko izmanto sienas celtņa ratiņu balstīšanai; konstruktīvs elements.

kabīne, standarta: izmanto ar kabīni aprīkota celtņa vadībai; operatora atrašanās vieta.

vadības panelis: sastāvdaļu mezgls, kurā ietilpst, piemēram, statiskas, magnētiskas, pneimatiskas, hidrauliskas u. c. sastāvdaļas, kas vada barošanas plūsmu uz motoru/no motora vai cita aprīkojuma, reaģējot uz spiedpogu stacijas, galvenā slēdža, automātiskas programmas, tālvadības vai citu līdzīgu ierīču dotajiem signāliem.

bremzēšana, darba: šo metodi izmanto celtņa kustības palēnināšanai standarta ekspluatācijas laikā.

celtnis, ar vadību no kabīnes: celtņi, kuri tiek vadīti, izmantojot kabīnē izvietotas vadības ierīces; tās vada celtņa operators, un ierīces ir savienotas ar celtni, nodrošinot tā kustības.

kabīne: izmanto celtņa vadības nodrošināšanai; operatora atrašanās vieta.

vadības ierīce, manuāla: vadības ierīce, kuras galvenās funkcijas nodrošina manuāli vadāmas ierīces.

tilts: celtņa daļa, kas sastāv no gala savienojumiem, ratiņiem, platformām, vienas vai vairākām sijām; uz tās ir uzstādīti ratiņi (vieni vai dažos gadījumos – vairāki); dēvē arī par piedziņas mehānismu.

kabīne, karkass: bieži izmanto, ja retos gadījumos nepieciešams lietot celtni ar grīdas vadību vai tālvadību, izmantojot kabīni; operatora atrašanās vieta.

buferis (amortizators): kad ratiņi vai celtnis pārvietojoties sasniedz atļautā ceļa beigas vai kad divi ratiņi vai celtņi pārvietojoties saskaras, šī ierīce samazina trieciena spēku. Bieži tiek uzstādīti ratiņiem, sliežu ceļa galā vai tiltam.

attālums: attālums no jebkuras celtņa daļas līdz tuvākajam šķērslim.

noņēmēji, strāvas: izmanto strāvas noņemšanai no tilta vai sliežu ceļa vadiem; kontakta ierīces.

vadi, tilta: bieži izvietoti celtņa tilta konstrukcijā; elektriski vadītāji, ko izmanto barošanas un vadības signālu pārvadei ratiņiem.

vadi, sliežu ceļa (galvenie): bieži izvietoti celtņa sliežu ceļā; elektriski vadītāji, kas pārvada celtnim barošanu un vadības signālus.

vadības ierīce: ierīce vai ierīču grupa, kas iepriekš noteiktā veidā vada enerģijas padevi aparātam, kuram ierīce/ierīces pievienota(-as).

bremzēšana, rekuperatīvā: vadības metode: motora ģenerētā elektroenerģija tiek padota atpakaļ barošanas sistēmā, tādējādi ļaujot vadīt vai samazināt ātrumu.

vadības ierīces atgriezējatspere: vadības ierīce, kas pēc atbrīvošanas automātiski atgriežas neitrālā, izslēgtā pozīcijā.

tilta gājiens: celtņa kustība, pārvietojoties paralēli celtņa sliežu ceļam.

celtnis, automātisks: celtnis, kas pēc iedarbināšanas strādā atbilstīgi iepriekš noteikta cikla vai ciklu iestatījumiem.

celtnis: iekārta, kas paredzēta kravu pacelšanai, nolaišanai un pārvietošanai horizontālā virzienā; aprīkots ar celšanas mehānismu, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa.

celtnis, konsoles portāla: pusportāla vai portāla celtnis, kura kopnes vai tilta sijas vienā vai abās pusēs šķērseniski sniedzas aiz celtņa sliežu ceļa.